Website disclaimer

Aan deze website van AFNL-NOA wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie te verstrekken. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en AFNL-NOA neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Beschermde logo’s
De logo’s van AFNL en NOA zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van AFNL-NOA. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken, downloaden en/of delen voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Webanalyseservice / statistiekenprogramma
Deze website maakt gebruik van een webanalyseservice. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service. Deze webanalyseservice gebruikt de informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyseservice, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites
In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. AFNL-NOA behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.