AFNL-NOA feliciteert alle 150 nieuwe Tweede Kamerleden

AFNL en NOA behartigen beide en ook samen de belangen van de gespecialiseerde (af)bouwer. Daar waar mogelijk trekken de verenigingen gezamenlijk op. Samen staan we immers sterker. Leden van zowel AFNL als NOA staan voor dezelfde uitdagingen, zien gelijke kansen en ervaren allemaal dezelfde problemen.

Vanuit één locatie in Veenendaal treden we richting politiek als een krachtig collectief naar buiten. Dat is wel zo praktisch en overzichtelijk voor alle Kamerleden, -fracties, -departementen en commissies. Op de beëdigingsdag van alle nieuwe Tweede Kamerleden stuurden we 150 felicitatiebrieven uit.

Speerpunten voor gespecialiseerde (af)bouwers

Naast een oprechte felicitatie en succes wens grepen we direct de gelegenheid aan om enkele speerpunten te noemen waar – wat ons betreft – het nieuwe kabinet mee aan de slag moet: implementatie van de MKB-toets, afschaffen van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ontslagmogelijkheden versoepelen en een flexibel pensioen voor zware beroepen.

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2016 voor het eerst in tien jaar niet verder gestegen. Gemiddeld gingen werknemers vorig jaar, net als in 2015, met pensioen op de leeftijd van 64 jaar en vijf maanden. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Afgelopen jaren liep de gemiddelde pensioenleeftijd in rap tempo op. Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op ongeveer 61 jaar.

In 2007 begon de pensioenleeftijd door nieuwe regels en wetswijzigingen te stijgen. Sindsdien is het percentage werknemers dat voor hun 65ste met pensioen gaat, gehalveerd. Ook de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, sinds 1 januari 2013, speelt een rol. Vorige jaar was 62% van de werknemers die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. In 2006 was dit nog 15%.

65-jarigen

De grootste groep nieuwe pensionado’s bestond vorig jaar uit 65-jarigen. De tweede grootste groep wordt zelfs al gevormd door 66-jarigen. Tien jaar geleden was het grootste gedeelte van de werknemers die met pensioen gingen nog zestig jaar.

Eerder pensioen voor zware beroepen

Niet voor niets pleit AFNL-NOA al langere tijd bij de regering voor flexibele pensioenmogelijkheden. Voor de zware beroepen in de (af)bouw is de almaar toenemende pensioenleeftijd een serieus probleem. Vooral omdat werknemers al op jonge leeftijd aan hun werkzame leven beginnen. Ook de nieuwe Kamerleden zullen we hier weer op attenderen. Onlangs maakte het actualiteitenprogramma Nieuwsuur hier ook een reportage over. Lees er meer over.