AanbestedingsAutoriteit moet zorgen voor aanbestedingen volgens de Wet

De Aanbestedingswet en het uit de evaluatie daarvan voortvloeiende ‘Beter Aanbesteden’ hebben geleerd dat het aandeel mkb bij aanbestedingen nog steeds min of meer stabiel blijft, en dat de wet in dit opzicht niet aan haar doel beantwoordt. Uit het project Beter Aanbesteden is gebleken dat er nog steeds clusterproblemen zijn door het onnodig samenvoegen van overheidsopdrachten, dat de communicatie tussen inkopende overheden en ondernemers moet verbeteren en op basis daarvan zijn er verschillende vormen van samenwerking in kaart gebracht om mkb-aannemers mee te kunnen laten doen in het proces van aanbesteden. Aanbestedende diensten moeten ook worden aangespoord werken te gunnen aan infrabedrijven die complementair zijn en als ketenpartners opereren. Echter, helaas is het papier geduldig, maar blijft de uitvoering sterk achterwege. AFNL-NOA pleiten samen met MKB INFRA daarom voor een Aanbestedingsautoriteit die erop kan toezien dat aanbestedingsprocedures volgens de wet verlopen en net als de Autoriteit Consument en Markt daadkrachtig kan optreden.