“Beleid maakt het lastig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een structurele oplossing te bieden” Wegenbouwer Johan Middelkamp