“Over je eigen belang heen kijken voor het gemeen­schappelijk belang van de sector.” Steenhouwer Mariët Cuperus