OVER MIJ.SHARON

Na ruim tien jaar Tweede Kamer mag men me gerust een ‘politiek dier’ noemen. Ik hou van goede discussies voeren en me vastbijten in een bepaalde zaak. Daarbij heb ik echt hart voor de zaak. Tijdens mijn Kamerlidmaatschap miste ik het ondernemerschap. Maar alle jaren heb ik wel mijn best gedaan om middels amendementen en wetsvoorstellen het mkb-ondernemerschap in Nederland te vergemakkelijken. Veel regelgeving zou mijns inziens praktischer kunnen worden geregeld.

Als voorzitter van stichting AFNL-NOA mag ik mijn ondernemershart laten spreken en kan ik mijn politieke ervaring benutten om daadwerkelijk wat voor mkb-ondernemers in bouw, afbouw & infra te kunnen betekenen. Samen met bestuurders en medewerkers van de brancheorganisaties AFNL en NOA ga ik breed inzetten: Door het aangaan van strategische partnerschappen kunnen we een vuist maken en de positie van het mkb en de kleine ondernemer geleidelijk verbeteren.

Zoveel mogelijk contact met ondernemers
Het scheelt natuurlijk dat ik zelf onderneemster ben geweest voordat ik de Tweede Kamer in ging. Weliswaar als zelfstandige zonder personeel, maar ik kwam er toen meteen achter aan hoeveel regeltjes je je moet houden en wat je allemaal zelf moet uitzoeken om ook netjes te blijven voldoen aan wetgeving. Ik weet wat er leeft en heb als een van de weinigen in de Kamer de regels en het ‘gevoel’ van ondernemerschap aan den lijve ondervonden. Bovendien ging – en ga – ik vaak op werkbezoek. Ik zou de huidige Kamerleden willen aanraden hetzelfde te doen. Een gesprek met een ondernemer aan je bureautafel is informatief, maar gaat vooral over problemen. Kom je op het bedrijf zelf, dan zie je ook wat er goed gaat, wat de ondernemer drijft. Hoe hij of zij zijn/haar ondernemersblik richt naar de markt, kennis, kunde en oplossingsvermogen inzet om kansen te creëren of te pakken. Veel ondernemersproblemen en -zorgen blijken dan identiek, ongeacht de sector.

Veel wetgeving moet én kan anders
Als AFNL-NOA hebben we tientallen voorstellen om kleine bedrijven en zelfstandigen een betere uitgangspositie te verschaffen. Als eerste wil ik vol inzetten op aanpassing van de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer. Zolang door moeten betalen is disproportioneel. Het moet én kan anders geregeld worden. De speerpunten waar we ons komende tijd op richten, staan overzichtelijk op deze website beschreven.

Wie ben ik?
Ik studeerde Engels en aan de Kunstacademie. Tijdens mijn studie startte ik een bedrijf in videoproducties en zes jaar later ging ik voor de SP de Tweede Kamer in. Nu combineer ik mijn voorzitterschap voor AFNL-NOA met mijn werkzaamheden voor de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Door deze flexibele functies kan ik ook meer tijd besteden met mijn dochter Mara. Misschien blijft er tijd over om andere bezigheden op te pakken, zoals het schrijven aan mijn boek en weer actiever te beeldhouwen