Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

Volgens AFNL en NOA moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden gebouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Volgens de Woningbouwalliantie is anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op. Ook hier verzoeken AFNL en NOA de politieke partijen om prioriteit te geven aan de realisatie van duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen.

Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Met de komst van de Bouwagenda, voorjaar 2017, is op vele terreinen duidelijk geworden welke opgave er ligt om het land leefbaar en bewoonbaar te houden. De executie van de gemaakte plannen heeft echter geleden onder de Stikstof-, PFAS en Corona-problematiek. Daar waar het gaat over innovaties in bouw en infra zijn partijen ervan overtuigd dat mkb-aannemers een belangrijke en aanjagende functie vervullen. In aanbestedingen bij overheden is daar niet altijd aandacht voor. AFNL en NOA verzoeken de politieke partijen dan ook om meer ruimte te geven voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsbedrijven. Zeker de inzet van een Bouwteam of de reeds beproefde convenantsamenwerking die in de bouwagenda met name wordt genoemd, kan een verfrissend resultaat opleveren.