Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

In het Regeerakkoord Rutte III is de belofte gedaan om werkgevers tegemoet te komen in het dossier loondoorbetaling bij ziekte. In eerste instantie sprak men over het verkorten van de periode van loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar voor bedrijven van minder dan 25 werknemers. De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid drukt zwaar op het ondernemerschap in het mkb. Niet alleen dragen werkgevers verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen maar ook voor de re-integratie van zieke of deels arbeidsgehandicapte werknemers. Een ondernemer in het mkb die te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer ziet zichzelf geconfronteerd met slepende en vooral kostbare re-integratie-procedures. Dit ondanks het feit dat de oplossing voor werkhervatting vaak buiten het bedrijf ligt. AFNL en NOA pleiten daarom al geruime tijd voor verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid. Helaas bleek dit –ondanks de belofte in het Regeerakkoord- politiek onhaalbaar. Het mkb heeft genoegen moeten nemen met een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het 2e loondoorbetalingsjaar. Omdat er geen uitvoerbaar instrument voorhanden is om specifiek kleine werkgevers financieel tegemoet te komen, geldt de korting voor alle werkgevers. De minister redeneerde destijds: ‘aangezien ruim 90% van werkgevers minder dan 25 werknemers in dienst heeft, zal deze korting voornamelijk neerslaan bij kleine werkgevers’. Met behulp van zogenaamde MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 tevens ontlast (kunnen) worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen in het re-integratietraject. Hier wordt echter bijna geen gebruik van gemaakt. De meeste ondernemers hebben afspraken op maat gemaakt met verzekeraars, waardoor een MKB-ontzorgpolis niet zorgt voor een lastenverlichting.

Door de Corona-crisis hebben veel mkb-ondernemers nog meer zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Het toegenomen verzuim confronteert veel mkb’ers met de verantwoordelijkheid die ze op dat gebied voor hun werknemers hebben. De financiële tegemoetkoming en de ontzorgpolis lijken op een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. AFNL en NOA stellen voor nogmaals grondig naar het gestelde in het Regeerakkoord te kijken, dat zou het mkb echt ontlasten.