Makkelijk toegankelijke Innovatiegelden

De Bouwsector heeft nooit de status gekregen van Topsector, hoewel er in het kader van de Bouwagenda in lijn met de Topsectoren wel afspraken over samenwerking en (co)financiering zijn gemaakt. Voor veel mkb-aannemers blijven deze financieringsmogelijkheden echter vaak buiten beeld. De weg naar de beherende organisaties is vaak niet helder en vaak staan deze partijen te ver af van de praktijk van mkb-aannemers. AFNL en NOA vragen de politieke partijen daarom expliciet voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra innovatiegelden beschikbaar te stellen. Juist voor deze ondernemers zijn er met een beetje extra stimulering legio mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen op het gebied van innovaties in, (bijna) energie neutraal, circulair, bio-based en klimaatadaptie. Ook verlaging van het minimum door INVEST-NL toe te kennen subsidiebedrag, zou daarbij zeker moeten worden overwogen. Dat minimum is op dit moment zo hoog dat een individuele mkb’er er nooit voor in aanmerking zal kunnen komen. Overigens geldt ook in dit verband dat fiscale (aftrek)mogelijkheden de voorkeur hebben boven ingewikkelde en procedureel langdurige subsidieregelingen. Mkb-aannemers zouden volgens AFNL en NOA veel meer moeten kunnen profiteren van innovatieve prikkels, waardoor nieuwe concepten een innovatief zetje krijgen.