De MKB-Toets.

Uitgangspunt voor beleid moet volgens AFNL en NOA zijn dat voortaan ieder beleidsvoornemen eerst wordt getoetst op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en consequenties voor het midden en kleinbedrijf; de MKB-Toets. Een Toets die voorkomt dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn en later via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt.

Gelukkig zijn de politieke partijen in de Tweede Kamer hiervan ook overtuigd en is er inmiddels via de kamerbrede motie Monasch bij het ministerie van EZ bereidheid getoond zo’n toets vorm te geven. De toets moet voorkomen dat het mkb belemmerd wordt in haar functioneren. Hierin trekken wij samen op met MKB-Nederland.

Goed voor groot en klein

Wij gaan er van uit dat deze MKB-Toets via een MKB-Statuut in het Regeerakkoord wordt verankerd. En dat in de toekomst alle relevante wet- en regelgeving de MKB-Toets moet ondergaan, voordat deze wordt ingevoerd. Met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven kan vaak binnen een jaar worden nagegaan of iets werkt of niet. Hier is alleen politieke wil en durf voor nodig. De weerstand die grote concerns bij deze MKB-Toets kunnen hebben, moet de regering niet belemmeren door te pakken. Ook het grootbedrijf heeft baat bij een gezond en groeiend mkb als toeleverancier en afnemer. Wat goed is voor klein, is ook goed voor groot!

Lees meer over de MKB-Toets bij ons nieuws.