Fiscale zaken

FISCALE ZAKEN.

De bouwnijverheid heeft de zwaarste crisis uit zijn bestaan achter de rug. Nu de economie gelukkig weer iets aantrekt, neemt de hoeveelheid voorhanden werk toe. Het mkb in bouw, afbouw en infra moet echter weer vet op de botten kunnen krijgen.

Lastenverzwaring is daarom uit den boze. Wij pleiten voor lastendaling op arbeid. Onze voorstellen zijn:

Laag BTW-tarief

Het BTW-tarief voor uitvoerende werkzaamheden in de bouwnijverheid moet van 21% naar 6% worden verlaagd. De bestaande regeling arbeidsintensieve diensten in het kader van de BTW mag in de komende kabinetsperiode niet aangetast worden.

Verlaging belastingdruk

De overheid moet de lasten op arbeid verlagen. Ook moet er aandacht komen voor verlaging van belastingdruk op winst voor alle ondernemers. In dit verband moet een verlaging van de VPB gelijke tred houden met verlaging van de IB voor ondernemers die onder de IB vallen. Er moet na alle lastenverhogingen in de afgelopen jaren wederom een lastenverlichting komen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Aanpassing criteria hypotheekverstrekking

De huidige criteria voor hypotheekverstrekking moeten worden geëvalueerd. Wij pleiten voor aanpassing van de strenge loan to loan valueregeling. Jongeren en starters kunnen zich zelfstandig geen woning meer veroorloven. Dat is maatschappelijk ongewenst.

Plafond gemeentelijke belastingen

Er moet een plafond komen op de hoogte van gemeentelijke belastingen. In ieder geval moet de gezamenlijke belastingdruk voor ondernemers dalen.

Invoering verleggingsregeling

AFNL-NOA pleit ervoor dat het rondpompen van geld bij overheidsopdrachten wordt verminderd. Dit is mogelijk door een verleggingsregeling in te voeren. Ondernemers moeten nu tijdelijk de BTW via de omzetbelasting voorschieten en afdragen aan de overheid, die deze BTW later bij betaling van haar facturen weer betaalt. Dat zou simpeler kunnen.