Onderwijs & Opleidingen

ONDERWIJS EN OPLEIDINGEN.

Het door de overheid bekostigd onderwijs draagt niet bij aan de vraag naar gekwalificeerd onderwijs in de bedrijfstakken afbouw en gespecialiseerde aannemerij. Algemene vaardigheden worden belangrijker geacht dan beroepskwalificaties en technische vaardigheden. Dat moet én kan anders!

In het VMBO is er geen of nauwelijks aandacht voor de beroepen waarin onze bedrijven actief zijn. In het MBO verschralen de relatief kleinschalige opleidingen voor metselaars, tegelzetters, voegers, stukadoors en vloeren-, terrazzo- en natuursteenbewerkers. Er moet dus iets gebeuren om aan de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten te kunnen voldoen. AFNL-NOA pleit voor de volgende maatregelen:

Meer mogelijkheden voor gespecialiseerd onderwijs

Er moeten middelen beschikbaar worden gesteld voor technisch onderwijs in de relatief kleinschalige bedrijfstakken van gespecialiseerde aannemers en afbouw.

Voldoende onderwijsaanbod

ROC’s bepalen individueel op welke plaatsen opleidingen worden gegeven. Dat is ook vanuit het oogpunt van macrodoelmatigheid ongewenst. Overheid, ROC’s en bedrijfsleven moeten gezamenlijk een plan opstellen waardoor verspreid over het land voldoende gekwalificeerd onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Ruimte voor cursorisch onderwijs

Door de eisen aan algemeen vormend onderwijs zal het wellicht niet mogelijk zijn om voldoende onderwijs te verzorgen waar de bedrijfstak behoefte aan heeft. Er moet financiële ruimte komen voor cursorisch onderwijs opgezet vanuit de bedrijfstak dat wel moet voldoen aan vastgestelde criteria en onafhankelijke toetsing.