AFNL en NOA behartigen beide en ook samen de belangen van het mkb in bouw, afbouw en infra. Middels samenwerking via een Politiek Beleidsbureau in de stichting AFNL-NOA zijn de krachten gebundeld voor met name de collectieve belangenbehartiging.