Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

“Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil de regeldruk voor ondernemers kleiner maken”, aldus de Rijksoverheid op de website onder ‘regeldruk’. Met enige verbazing en onbegrip zijn de ondernemers van AFNL en NOA de afgelopen jaren op het gebied van sociale zaken geconfronteerd met o.a.de wet Arbeidsmarkt in Balans, de wet DBA en het Wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Wet- en regelgeving die niet lijkt bij te dragen aan vermindering van de regeldruk, maar juist zorgt voor een lastenverhoging. We hebben niet voor niets jarenlang gepleit voor de MKB-toets. Ons pleidooi is dan ook de MKB-toets op de juiste manier te gebruiken en niet alleen in te zetten als een procedurele verplichting. In de inleiding is hierover al het e.e.a. aangegeven.