Verlagen btw stimuleert verduurzamingsoperatie

De bouw- en afbouwsector en de hele woningmarkt gericht op verduurzamen en energie besparen zijn gebaat bij een instrument om opdrachtgevers aan te zetten tot verduurzamen, energiezuinig maken, renoveren van bestaande woningen en duurzame, circulaire of energiezuinige nieuwbouw. Om opdrachtgevers hiertoe aan te zetten zou het lage btw-tarief op nieuwbouw en renovatie/onderhoud een enorme impuls kunnen geven. Een structureel laag btw-tarief kan opdrachtgevers net die prikkel geven en levert opdrachten voor aannemers en werkgelegenheid op. Uiteraard levert het de overheid wat minder btw op, maar er zijn ook positieve resultaten; er wordt bespaard op de WW-uitkeringen en er wordt meer loon- en inkomstenbelasting afgedragen én de enorme energiebesparings- en verduurzamingsoperaties in Nederland krijgen een boost.