Méér aandacht voor zware beroepen in pensioenakkoord

Wij zijn verheugd dat het VNO-NCW / MKB-Nederland is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord te komen. Het akkoord is de afronding van een jarenlange discussie over de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Maar we zijn er nog lang niet. Veel zal afhangen van de daadwerkelijke uitwerking van het akkoord en daar willen we als vertegenwoordigers van de zware beroepen uiteraard graag bij betrokken zijn. 

Mensen in zware beroepen kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet gezond bereiken. Wij willen benadrukken dat wij het als sector dan ook niet alleen kunnen. Om passende maatregelen te treffen hebben we de hulp van de overheid hard nodig. Hierover hebben wij Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als ook alle leden van de vaste commissie SZW en Financiën een brief gestuurd waarin wij cruciale punten benoemen om dat mogelijk te maken. In een begeleidende video leggen MKB-ondernemers uit de bouw- en afbouwsector uit waarom het noodzakelijk is dat mensen met zware beroepen na 45 arbeidsjaren met pensioen kunnen.

Download onze brief als reactie op het pensioenakkoord.