MKB-Toets in Tweede Kamer bepleit

AFNL-NOA maakt zich al lange tijd sterk voor het mkb-proof maken van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten veel beter betrokken worden bij het wetgevingsproces, om onwerkbare of papieren regels te voorkomen. Daarom is vandaag met branches en Kamerleden gediscussieerd om te komen tot een zogenaamde MKB-toets.

Ons pleidooi werd in het najaar opgepakt door Tweede Kamerlid Jacques Monasch: op zijn initiatief heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard, waarin de kamer zich uitsprak voor de invoering van een zogenaamde MKB-toets. Aan de hand van deze toets moet nieuwe wetgeving voor officiële invoering eerst door een ondernemerspanel in de praktijk worden getoetst op effecten voor het mkb.

Loondoorbetalingsplicht als voorbeeld voor noodzaak invoering MKB-toets

Op 15 februari konden een aantal branches samen met MKB-Nederland de zienswijze op de MKB-toets toelichten. Tijdens een hoorzitting van de vaste Tweede Kamercommissie voor economische zaken schetste NOA-voorzitter Hendrik Ruys in het bijzijn van de Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Agnes Mulder (CDA), Jacques Monasch (Lijst Monasch), Mei Li Vos (PvdA), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Sharon Gesthuizen (SP) de gevolgen van loondoorbetaling bij ziekte voor het mkb: “Ondernemers kunnen deze lasten niet aan! Men durft geen personeel meer in dienst te nemen en mkb-ondernemers voelen zich genoodzaakt hun vlucht te nemen in payroll constructies en uitzendarbeid.” Ruys vervolgde: “Zeker als de oorzaak van ziekte niet arbeid gerelateerd is, maar de totale kosten van een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling gemiddeld anderhalve ton bedragen… dan moet de regering zich realiseren dat dit de lasten in de afbouw én andere sectoren ondraaglijk maakt.” Onze voorzitter hield daarom een sterk pleidooi voor de MKB-toets: “Eventuele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving kunnen middels deze toetsing vooraf op tijd in kaart worden gebracht. De Tweede Kamer kan hier dan rekening mee houden om vervolgens weloverwogen toepasbare wetgeving in te voeren.”

Onuitvoerbare regelgeving voorkomen

Te veel regelingen zijn nog steeds geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen. Daardoor sluiten ze niet aan op de praktijk van mkb-ondernemers:  ze zijn niet of niet goed uitvoerbaar, zetten mkb-bedrijven op achterstand of belemmeren hen in hun groei. Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf heeft geen staffunctionaris voor personeelszaken. Vergunningen, inspecties, ziekte van een werknemer, het inschrijven op een aanbesteding of subsidieregeling, het continu aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf ‘erbij’ moet doen.

Toezegging ondernemerspanel door Minister Kamp

Het is daarom zaak om bij het maken van wet- en regelgeving eerst en vooral na te gaan hoe die zal uitpakken voor mkb-bedrijven. In een Kamerbrief kondigde Minister Kamp onder andere een testpanel aan, waarin ondernemers hun visie kunnen geven op toekomstige wetgeving. Per ministerie en per wetgeving zullen ondernemers worden voorgedragen voor het testpanel. Daarna kan er een bepaalde periode geëxperimenteerd worden. Na toetsing door een toezichtscollege begint dan pas het daadwerkelijke proces van de wetgeving, zo is het voorstel.