Politiek, verkort loondoorbetalingsplicht voor mkb!

De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de zogenaamde MKB-ontzorgpolis die Kabinet, verzekeraars en koepelorganisaties voor werkgevers in december 2018 in het leven hebben geroepen als oplossing voor de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar. Het onderzoek is uitgevoerd onder mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in Stichting AFNL-NOA.

AFNL-NOA vraagt de Tweede Kamer en het Kabinet in een brief met het oog op de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer, op basis van de resultaten van dit onderzoek nu toch werk te maken van het verkorten van de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar. In het Regeerakkoord van dit Kabinet is de belofte gedaan werkgevers hierin tegemoet te komen, waarbij is aangegeven de loondoorbetalingsplicht te verkorten van twee naar één jaar voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

AFNL-NOA roept de politiek op de belofte uit het Regeerakkoord na te komen, nu blijkt dat de MKB-ontzorgpolis het mkb geen soelaas biedt, ook in het belang van het weer in dienst nemen van – vaste – medewerkers in het mkb.

Mkb-ondernemers vragen al geruime tijd aandacht voor de grote financiële risico’s van deze plicht, die een rem zetten op de – vaste – werkgelegenheid en mkb-ers in problemen brengen door de onevenredige last, die met deze plicht gepaard gaat. Werkgevers in het mkb doen veel aan preventie en nemen hun verantwoordelijkheid. Een langdurig ziektegeval drukt echter zwaarder op de bedrijfsvoering bij een mkb-bedrijf. Zeker als dit gepaard gaat met het moeten voldoen aan voor het mkb onevenredig zwaar uitpakkende verplichtingen, die de wetgever heeft opgelegd.

Met behulp van de MKB-ontzorgpolis zouden ondernemers vanaf 1 januari 2020 ontlast (kunnen) worden van een deel van de verantwoordelijkheid en verplichting in het reïntegratietraject. Uit het onderzoek blijkt echter dat ondernemers hier te weinig gebruik van maken. Mkb-ondernemers zien de ontzorgpolis niet als echte ontzorging, daar de mkb-werkgever grote verantwoordelijkheid blijft dragen en risico blijft lopen als zaken misgaan. Het merendeel van de ondernemers heeft daarom niet zo’n ontzorgpolis afgesloten en ook de voorlichtingscampagne dit jaar heeft er niet voor gezorgd dat mkb-ondernemers zijn overgestapt.

Lees de brief aan de Tweede Kamer en het onderzoeksrapport.