Snel nieuw Kabinet om écht door te kunnen bouwen!

Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Helaas moeten AFNL en NOA de Miljoenennota 2022 typeren als een beleidsarme begroting van een nog steeds demissionair Kabinet. Het lijkt wel alsof politiek Den Haag de urgentie van een aantal grote dossiers niet in wil zien en om elkaar heen blijft draaien. Voor mkb-aannemers geldt in ieder geval dat stilstand achteruitgang betekent. MKB-aannemers staan klaar om (door) te bouwen, maar dan zal de politiek ook moeten willen samenwerken om een nieuw missionair Kabinet te vormen dat weer besluiten kan nemen. 

Stikstofprobleem  met voorrang oplossen

Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar AFNL en NOA missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost. Lees verder

Oppassen voor nieuwe gezondheidscrisis door besluiteloosheid

Bouw, afbouw en infra hebben redelijk kunnen doorwerken in de coronacrisis maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Als deze niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd problemen in onze sector, aldus Riek Siertsema, voorzitter van AFNL-NOA. Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.

Lage btw dient twee doelen

MKB-aannemers willen graag door- en meebouwen met het Kabinet, maar dan moet er in Den Haag ook wel worden doorgebouwd, zodat weer besluitvorming kan plaatsvinden. Teleurstellend is ook dat het Kabinet tot nu toe het voorstel van AFNL en NOA niet oppakt voor een lage btw op arbeid ter zake verduurzamen, energie besparen en circulair bouwen en slopen. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en circulair bouwen gediend. 

Meer regie met minister van VRIM

Voor wat betreft de formatie doen AFNL en NOA de politiek nogmaals de suggestie met een minister van VRIM te gaan werken, zodat er weer en meer regie komt op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. 

En als dat gebeurt kan het nieuwe kabinet zo aan de slag met de door veel partijen in de bouw ondertekende Actieagenda Wonen, die is aangeboden aan de politiek. Hierin geven partijen gezamenlijk aan hoe de overheid daadwerkelijk tot meer nieuwbouw kan komen om aan de woningnood het hoofd te bieden.