Reportage flexibel pensioen Nieuwsuur

Onze roep om een flexibele AOW-leeftijd voor zware beroepen is opgepakt door Nieuwsuur, het actualiteitenprogramma dat dagelijks om 22.00 uur wordt uitgezonden op NPO2. Er is een reportage gemaakt waarin de problemen rondom de steeds hoger wordende pensioenleeftijd werden uitgelicht.

Mensen met zware beroepen moeten eerder kunnen stoppen met werken. We pleiten hier al jaren voor en hebben menig gesprek met politici aangegrepen om ons standpunt duidelijk te maken. We namen dan ook openlijk afstand van het standpunt van MKB-Nederland en VNO-NCW, die zonder raadpleging van hun achterban aangaven niets te zien in een plan om flexibele pensionering mogelijk te maken. Het onafhankelijke actualiteitenprogramma Nieuwsuur pakte dit op en maakte een reportage.

Gezond met pensioen wordt steeds moelijker

Frank Rohof, directeur van NOA, werd voor de Nieuwsuur camera gevraagd om toe te lichten welke problemen er spelen: “Werknemers in de afbouw – en zo geldt dat ook voor veel andere zware beroepen – beginnen op relatief jonge leeftijd met werken. Door de oplopende pensioenleeftijd wordt het steeds moelijker om gezond de AOW in te gaan. Onze sector doet er zelf veel aan om het werk daar waar mogelijk lichter te maken en werknemers duurzaam in te zetten, maar het probleem kan onmogelijk alleen op de bedrijfstak worden afgewenteld.” De twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte – een ander heet hangijzer voor werkgevers – kwam hierbij uiteraard ook aan de orde.

Volledig doorwerken bijna onmogelijk

Ook een oudere werknemer met fysieke klachten, gelukkig nog steeds werkzaam in de afbouw, werd door de Nieuwsuur verslaggever bevraagd. Hij kon toelichten waarom het door de oplopende pensioenleeftijd eigenlijk onmogelijk wordt om volledig door te werken.

Bekijk de reportage.

 

AFNL-NOA maakt zich al lange tijd sterk voor het mkb-proof maken van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten veel beter betrokken worden bij het wetgevingsproces, om onwerkbare of papieren regels te voorkomen. Daarom is vandaag met branches en Kamerleden gediscussieerd om te komen tot een zogenaamde MKB-toets.

Ons pleidooi werd in het najaar opgepakt door Tweede Kamerlid Jacques Monasch: op zijn initiatief heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard, waarin de kamer zich uitsprak voor de invoering van een zogenaamde MKB-toets. Aan de hand van deze toets moet nieuwe wetgeving voor officiële invoering eerst door een ondernemerspanel in de praktijk worden getoetst op effecten voor het mkb.

Loondoorbetalingsplicht als voorbeeld voor noodzaak invoering MKB-toets

Op 15 februari konden een aantal branches samen met MKB-Nederland de zienswijze op de MKB-toets toelichten. Tijdens een hoorzitting van de vaste Tweede Kamercommissie voor economische zaken schetste NOA-voorzitter Hendrik Ruys in het bijzijn van de Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Agnes Mulder (CDA), Jacques Monasch (Lijst Monasch), Mei Li Vos (PvdA), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Sharon Gesthuizen (SP) de gevolgen van loondoorbetaling bij ziekte voor het mkb: “Ondernemers kunnen deze lasten niet aan! Men durft geen personeel meer in dienst te nemen en mkb-ondernemers voelen zich genoodzaakt hun vlucht te nemen in payroll constructies en uitzendarbeid.” Ruys vervolgde: “Zeker als de oorzaak van ziekte niet arbeid gerelateerd is, maar de totale kosten van een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling gemiddeld anderhalve ton bedragen… dan moet de regering zich realiseren dat dit de lasten in de afbouw én andere sectoren ondraaglijk maakt.” Onze voorzitter hield daarom een sterk pleidooi voor de MKB-toets: “Eventuele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving kunnen middels deze toetsing vooraf op tijd in kaart worden gebracht. De Tweede Kamer kan hier dan rekening mee houden om vervolgens weloverwogen toepasbare wetgeving in te voeren.”

Onuitvoerbare regelgeving voorkomen

Te veel regelingen zijn nog steeds geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen. Daardoor sluiten ze niet aan op de praktijk van mkb-ondernemers:  ze zijn niet of niet goed uitvoerbaar, zetten mkb-bedrijven op achterstand of belemmeren hen in hun groei. Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf heeft geen staffunctionaris voor personeelszaken. Vergunningen, inspecties, ziekte van een werknemer, het inschrijven op een aanbesteding of subsidieregeling, het continu aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf ‘erbij’ moet doen.

Toezegging ondernemerspanel door Minister Kamp

Het is daarom zaak om bij het maken van wet- en regelgeving eerst en vooral na te gaan hoe die zal uitpakken voor mkb-bedrijven. In een Kamerbrief kondigde Minister Kamp onder andere een testpanel aan, waarin ondernemers hun visie kunnen geven op toekomstige wetgeving. Per ministerie en per wetgeving zullen ondernemers worden voorgedragen voor het testpanel. Daarna kan er een bepaalde periode geëxperimenteerd worden. Na toetsing door een toezichtscollege begint dan pas het daadwerkelijke proces van de wetgeving, zo is het voorstel.